Tennisschool Zandvoort

Lesreglement Tennisschool Zandvoort

Lesreglement Tennisschool Zandvoort

  • Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden worden er maximaal twee lessen ingehaald aan het einde van de cursus op het afgesproken les tijdstip.
  • Inhaallessen die uitvallen door weersomstandigheden worden in principe niet nogmaals ingehaald.
  • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
  • Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van de leraar, worden ingehaald.
  • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden.
  • Een lesuur duurt 50 minuten .De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken.
  • Tennisschool Zandvoort stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
  • Deelname aan een cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
  • Tenzij anders door u aangegeven, gaat u met deelname aan les bij Tennisschool Zandvoort, akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, van uzelf of uw zoon/dochter.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool.